PRODAJA PO JEDINSTVENOM MODELU – VELIKA VOJARNA KARLOVAC, ZVIJEZDA

PRODAJA PO JEDINSTVENOM MODELU – VELIKA VOJARNA KARLOVAC, ZVIJEZDA

Na ATRAKTIVNOJ lokaciji u središtu grada Karlovca, ZVIJEZDI, u ponudi je prodaja  stanova i poslovnih prostora na ukupnoj površini 3.345,60 m2.

  • KUPOPRODAJNA CIJENA  – 322,00 Eur/m2 uz mogućnost podizanja kredita kod Karlovačke banke d.d.
  • PRIČUVA – kroz obavezu plaćanja pričuve u mjesečnom iznosu 25,00 Kn/m2 zbog podizanja kredita zgrade za uređenje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (krov fasada, vanjska stolarija, dovod instalacija do svakog posebnog dijela, instalacija visokoučinkovitog grijanja zgrade na plin, uređenja unutarnjih zajedničkih dijelova), koji bi se kredit vraćao iz sredstava pričuve
  • UPRAVITELJ
  • UNUTARNJE UREĐENJE POSEBNIH DIJELOVA – vrši se o vlastitom trošku svakog vlasnika posebnog dijela.

U nastavku pogledajte tlocrt katova sa rezerviranim prostorima.

Ažurirano sa datumom 05.02.2020. u 12:50h

TLOCRT KATOVA:

PDF NACRTA SA m²:

TAVAN ZA PRODAJU:

  • 1.037m² >2m *0,35=363m2
  • 575m² h=1-2m * 0,2=115m2
  • 335 m² h=0-1m * 0= 0 m2
  • etalonska površina =478 m2

Istovremeno s kupoprodajnim ugovorom kupac potpisuje i međuvlasnički ugovor kojim:
1. odabire upravitelja
2. daje suglasnost za zaduživanje stambene zgrade kod Karlovačke banke d.d. u iznosu koji odgovra umnošku svih površina i iznosa od 350,00 Eur/m2 (protuvrijednost kuna po srednjem tečaju HNB) u svrhu izrade glavnog projekta i uređenja zajedničkih vanjskih dijelova zgrade
3. utvrđuje visinu mjesečne pričuve u min. iznosu od 25,00 Kn/m2

PRIMJERI MOGUĆEG UREĐENJA JEDNE PROSTORIJE U STAN 50m2