PRODAJA PO JEDINSTVENOM MODELU – VELIKA VOJARNA KARLOVAC, ZVIJEZDA

PRODAJA PO JEDINSTVENOM MODELU – VELIKA VOJARNA KARLOVAC, ZVIJEZDA

Napokon su se stekli svi uvijeti za prodaju, obnovu, život i rad u Velikoj vojarni !

U suradnji sa Karlovačkom bankom d.d., pretvoriti ćemo bivšu vojarnu u stambeno – poslovni centar Trg bana Josipa Jelačića 5 !

Na ATRAKTIVNOJ (već poznatoj) lokaciji u središtu grada Karlovca, Zvijezdi, u mirnom i parkom okruženom ambijentu, u ponudi je prodaja etažirane zgrade ukupne korisne površine 3.513,25 m2 od čega je preostalo za rezervaciju i kupnju samo 1.380,00 m2

U proteklo vrijeme od nešto više godine dana koje je obilježila korona učinili smo sljedeće:

* Zaštitili objekt od daljnjeg propadanja

* Priključili ga na vodu i struju

* Izradili nacrte vojarne, troškovnik, prikupili ponude  i  detaljnu procjenu obnove

* Ishodili uporabnu dozvolu za zgradu mješovite namjene

* Izradili, dobili potvrdu i proveli elaborat etažiranja u gruntovnici

* Ishodili izjave Grada Karlovca, Županije Karlovačke i RH da se odriču prava prvokupa

* Pripremili ugovore za prodaju i povoljne uvijete kreditiranja kupnje i obnove sa povoljnom kamatom

CIJENA KUPNJE – 322,00 €/m2

Zgrada se prodaje po jedinstvenom modelu gdje je osigurana i brza obnova zajedničkih dijelova zgrade kroz narednih 12 mjeseci, tijekom 2021. godine za što će se osigurati sredstva kroz pričuvu i održavanje zgrade od 25kn/m2 u sljedećih 12 godina.

Ukupni trošak (kupnja 322€/m2 + uređenje zajedničkih dijelova financiranih pričuvom 378€/m2) za kupce će u konačnici , ali kroz 12 godina iznositi  700€/m2 čemu treba dodati i trošak unutarnjeg uređenja od 100-300€/m2 koje ovisi o namjeni i kupac ga sam financira.

Objekt će se 4-6 mjeseci nakon kupnje moći početi uređivati iz nutra i koristiti.

Zgrada je masivna, zidana i otporna na potres, a sadržavati će lift, telekomunikacijsku optiku , vlastito centralno grijanje i hlađenje, kvalitetnu vanjsku i ulaznu stolariju, spremišta u potkrovlju  i vlastito unutarnje dvorište javne namjene.

Zgrada je povijesna građevina i pojedinačno zaštićeno kulturno dobro što joj samo dodaje vrijednost

Velika vojarna postaje stambeno-poslovni centar !

NAVRATITE I ODABERITE SVOJ STAN ILI POSLOVNI PROSTOR !

Više informacija:

www. https://nekretnine.petracic-projekt.hr/
+385 47 601 534
+385 98 402 490

davor@petracic-projekt.hr

U nastavku pogledajte tlocrt prizemlja i  katova sa prostorima koji su na prodaju, uz NAPOMENU da su prostori označeni brojevima slobodni.

Ažurirano sa datumom 25.01.2021. u 12:50h