C J E N I K   U S L U G A

posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina.

Cjenik je sastavni dio općih uvjeta poslovanja:

Agencija za poslovanje nekretninama Petračić – projekt d.o.o. Domobranska3, 47000 Karlovac.

PRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Naknada za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) 3% + PDV (3,75%),

KUPNJA

Naknada za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 3% + PDV (3,75%),

MINIMALNA NAKNADA U POSREDOVANJU

7.500,00 Kn


ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u
zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana
stekla zamjenom:

3 %

ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine
75 % Minimalno
100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine
75 % Minimalno za najam
100 % Minimalno za zakup
100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

POSREDNIČKA SATNICA

Naknada za utrošenu posredničku satnicu  iznosi 350,00 Kn/1 sat

USLUGE PRIJEPISA SVIH REŽIJSKIH TROŠKOVA                                                                                          

Troškovi sređivanja vlasničke dokumentacije, ovjere potpisa kod bilježnika, savjetovanje sa odvjetnikom i sl. ulazi u 3 % posredničke provizije – snosi Posrednik.

 

Na sve usluge iz cjenika obračunava se dodatno i PDV (25%).